Prawo jazdy kategorii T

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat, zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria T uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep), Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii D

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii D jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 24 lata, dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat, dla osób, Dowiedz się więcej…

Kursy i szkolenia dla kierowców zawodowych

Zapraszamy na szkolenia prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy: KWALIFIKACJA: -WSTĘPNA, -WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA, -WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA -WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA -SZKOLENIA OKRESOWE

Prawo jazdy kategorii C+E

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lat, dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2200), minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C+E wynosi – 18 lat, posiadanie Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii C

Kategoria C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg), pojazdami określonymi dla prawa jazdy Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii B+E

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria B+E uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii B1

Wymagany wiek minimalny: 16 lat Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu Dowiedz się więcej…

prawo jazdy kategorii B

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii A, A1, A2

Wymagany wiek minimalny na kat. A 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, 24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, 18 lat – dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kat. AM wymagany wiek minimalny 14 lat. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Z przepisów znika pojęcie „karta motorowerowa”, od 19 stycznia 2013 r. zastępuje ją kategoria prawa jazdy AM. Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed 19 stycznia zachowują Dowiedz się więcej…