Prawo jazdy kategorii C+E

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lat, dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2200), minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C+E wynosi – 18 lat, posiadanie prawa jazdy kat. C, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego.

Prawo jazdy kategorii C

Kategoria C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kategorii B+E

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria B+E uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg), zestawem pojazdów, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka, Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii B1

Wymagany wiek minimalny: 16 lat Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego Dowiedz się więcej…

prawo jazdy kategorii B

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka, pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii A, A1, A2

Wymagany wiek minimalny na kat. A 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, 24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, 18 lat – dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Wymagany wiek minimalny kat. A1 16 lat Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może Dowiedz się więcej…

Prawo jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kat. AM wymagany wiek minimalny 14 lat. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Z przepisów znika pojęcie „karta motorowerowa”, od 19 stycznia 2013 r. zastępuje ją kategoria prawa jazdy AM. Posiadacze kart motorowerowych wydanych przed 19 stycznia zachowują uprawnienia. To samo tyczy się osób, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat. W myśl obowiązujących wówczas przepisów, każda pełnoletnia osoba uzyskiwała automatycznie uprawnienia Dowiedz się więcej…