Zapraszamy na szkolenia prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy:
KWALIFIKACJA:
-WSTĘPNA,
-WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA,
-WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
-WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA
-SZKOLENIA OKRESOWE

Kategorie: oferta