Prawo jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kat. AM wymagany wiek minimalny 14 lat. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Z przepisów znika pojęcie „karta…

prawo jazdy kategorii B

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria B uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie…

Prawo jazdy kategorii B1

Wymagany wiek minimalny: 16 lat Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. Czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu…

Prawo jazdy kategorii B+E

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria B+E uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym…

Prawo jazdy kategorii C

Kategoria C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów…

Prawo jazdy kategorii C+E

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lat, dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z…

Kursy i szkolenia dla kierowców zawodowych

Zapraszamy na szkolenia prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy: KWALIFIKACJA: -WSTĘPNA, -WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA, -WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA -WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYŚPIESZONA…

Prawo jazdy kategorii D

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii D jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – 24 lata, dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001…

Prawo jazdy kategorii T

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. T jest: osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat, zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat, ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu państwowego. Kategoria…