Wymagany wiek minimalny na kat. A

20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
18 lat – dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Wymagany wiek minimalny kat. A1

16 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Wymagany wiek minimalny kat A2

18 lat
Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Kategorie: oferta