Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat,
ukończenie szkolenia,
zdanie egzaminu państwowego.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka,
pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającej 11kw pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat B od co najmniej 3 lat,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategorie: oferta