Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat,
posiadanie prawa jazdy kat. B,
ukończenie szkolenia,
zdanie egzaminu państwowego.
Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
zestawem pojazdów, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka,
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii

Kategorie: oferta