osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lat,

dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2200), minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C+E wynosi – 18 lat,

posiadanie prawa jazdy kat. C,

ukończenie szkolenia,

zdanie egzaminu państwowego.

Kategorie: oferta